ورود اعضا
پست الکترونيکي:
رمز عبور:
يادآوری رمزعبور
ثبت نام

کاربران (69685)
خاطره ها (3994)
آلبوم تصاوير (8739)

تعداد بازديد کننده ها
36927929
تعداد کاربران سايت
69685
تعداد مدارس سايت
32273
کاربران آنلاين
0
بیشترین کاربران آنلاين
4580 نفر
در تاریخ
10/02/1387

آلبوم تصاوير

آذربايجان شرقي > تبريز


دبستان ها
دبستان شهيد تركماني (2)دبستان نور (19)
دبستان همت (1)دبستان 17 شهریور (1)
دبستان آیت الله شهیدی (1)دبستان استاد شهريار (1)
دبستان انوشیروان (18)دبستان ترقی (1)
دبستان تيمسار فكوري (9)دبستان خيبر (1)
دبستان شاهد(پسرانه) (1)دبستان شهید توکلی (2)
دبستان شهید مصطفی خمینی (1)دبستان شهیدبهزادی(حكمت) (2)
دبستان قدس (3)دبستان كاشاني (نمونه سابق) (1)
دبستان مهر (3)دبستان هاشمی (1)


راهنمايی ها
راهنمايی شهيد بهشتي (4)راهنمايی صدوقي (1)
راهنمايی امام سجاد (1)راهنمايی اميركبير (1)
راهنمايی شاهد پسران (1)راهنمايی شهيد مدني - استعدادهاي درخشان (1)
راهنمايی شهید دباغی (1)راهنمايی شهید مطهری (1)
راهنمايی شیما (1)راهنمايی غیرانتفاعی امین (3)
راهنمايی فرهنگ (1)راهنمايی قدس (3)
راهنمايی معلم (3)


دبيرستان ها
دبيرستان ثقه الاسلام (7)
دبيرستان حوارزمي (2)دبيرستان سعدي (9)
دبيرستان شاهد (2)دبيرستان ايت الله طالقاني (8)
دبيرستان تقی زاده (1)دبيرستان جواد الائمه (7)
دبيرستان دهخدا (8)دبيرستان دهقان (3)
دبيرستان شهيد مدني - استعدادهاي درخشان (5)دبيرستان شهید اشرفی اصفهانی (1)
دبيرستان شهید رضایی (1)دبيرستان غير انتفاعي علامه اميني (1)
دبيرستان غيرانتفاعي نيكان (1)دبيرستان غیرانتفاعی امین (1)
دبيرستان فردوسي (3)دبيرستان لقمان (1)
دبيرستان نبوت (1)دبيرستان نمونه استاد شهریار (11)
دبيرستان نمونه امير المومنين (5)دبيرستان نمونه فرهنگ (1)


هنرستان ها
هنرستان وحدت (3)هنرستان استاد شهریار (3)
هنرستان دكتر مفتح (2)هنرستان شهيد بهشتي (2)
هنرستان كشاورزي تبريز (1)هنرستان مصطفي خميني (15)


پيش دانشگاهی ها
پيش دانشگاهی ابوذر (1)پيش دانشگاهی امام علي (1)
پيش دانشگاهی فرد وسي (1)پيش دانشگاهی مبين (1)
پيش دانشگاهی پرفسور حسابی (6)پيش دانشگاهی پوياي دانش (1)


دانشگاه ها
دانشگاه تبريز (1)دانشگاه آزاد اسلامي تبريز (9)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند (1)دانشگاه تربيت معلم تبريز(اذربايجان) (6)
دانشگاه جامع علمی- كاربردی تراكتورسازی تبریز (1)دانشگاه دانشكده فنی الزهرا ( دخترانه ) (4)
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (دانشكده هنر و معماری) (1)دانشگاه سازمان مديريت صنعتي (5)
دانشگاه صنايع و معادن_(جامع) (6)دانشگاه موسسه آموزش عالی سراج تبریز (2)
دانشگاه نبي اكرم تبريز (3)


نامشخص
معراج انديشه (2)
کودکستان شهید رضوانی (2)لطفا هر پيشنهادی را با مدیر درميان بگذاريد

همکاران: فریلنسر - سفارش تایپ -